Jak dodać boks z datami stałymi w wyszukiwarce Merlinx

Wybieramy edycja danego boksu (zielona zębatka):

dodanie boksu 01

Dodaj parametr (plus):

dodanie boksu 02

Wybieramy wczasy-> Nazwa parametru -> Potwierdź -> Zapisz:

dodanie boksu 03

Potem wchodzimy w Parametry ofert w prawym menu -> Parametry własne:

dodanie boksu 04

Wybieramy nasze opcje: daty oraz all inclusive:

dodanie boksu 05

Potem wybieramy przycisk zapisz w dolnej części oraz przechodzimy do podglądu naszego boksu odświeżając naszą stronę www.