Dodanie nowego afiliatu / wyszukiwarki VIBE Merlinx

  1. Logujemy się do panelu vcms.eu/admin
  2. Wybieramy dodaj nowy afiliat
  3. Wpisujemy nazwę i wybieramy opcję IBE GATE