Jak dodać boks All Inclusive z datami stałymi 01.04.2019 – 30.09.2018 w wyszukiwarce VIBE Merlinx

Wybieramy edycja danego boksu (zielona zębatka):

Dodaj parametr (plus):

Wybieramy wczasy-> Nazwa parametru -> Potwierdź -> Zapisz:

Potem wchodzimy w Parametry ofert w prawym menu -> Parametry własne:

Wybieramy nasze opcje: daty oraz all inclusive:

Potem wybieramy przycisk zapisz w dolnej części oraz przechodzimy do podglądu naszego boksu odświeżając naszą stronę www.